Grandis.

Programavimo darbai.
Pagrindinis mūsų produktas yra Grandis 
 einamųjų mokesčių priskaitymą, įvertinant kompensacijas, nuolaidas, kreditus, skolas, delspinigius;
 sąskaitų ir kitų mokestinių dokumentų spausdinimą;
 Įvairių ataskaitų ir kitos analitinės informacijos pateikimą.
GRANDIS yra daugiapaslauginė sistema. Skaičiuojamų paslaugų kiekis ir tipai yra neribojami. Atsiradus naujai paslaugai, kuri dar nėra realizuota, formuojami papildomi požymiai ir realizuojamos naujos apskaitos metodikos.
GRANDIS yra daugiatarifinė sistema. Tai pačiai paslaugai priskaitymai gali būti atliekami naudojant keletą tarifų, priklausomai nuo nustatytų sąlygų. 
 
1999-2006 Koris UAB